Ekstraordinær generalforsamling

26-02-2023

Kære medlemmer

Vi er i den kedelige situation, at der til generalforsamlingen den 22.2 ikke kunne vælges en ny bestyrelse, på grund af manglende opstillede. Vi indkalder derfor til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 15.3 kl. 19.00 i Arena Assens. Vi opfordrer til at I genovervejer om I kunne have lyst til at opstille, da vi ellers står i den situation, at vi må lukke vores dejlige forening. Vi er i en tid med forandring af foreningsliv og frivillighed, men vi tror på, at der er nogen blandt jer, der stadig har lysten og muligheden for at være med til at bevare og styrke Assens Gymnastik Forening.

Venlig hilsen Bestyrelsen